Mijn Werkwijze

Het ontwerpproject van eerste idee tot productierijp product verdeel ik meestal in 4 fases. Aan het eind van iedere fase is een beslismoment om consensus te behalen over de resultaten en de nieuwe doelen voor de volgende fase. Deze gefaseerde aanpak geeft helderheid in het proces.

Analysefase

Om van een succesvol product te kunnen spreken is het belangrijk dat het productidee niet alleen technisch, maar ook commercieel onderbouwd is. Het doel van de analysefase is om tot de juiste productstrategie te komen. Dit is nodig om een product te kunnen ontwerpen met het juiste onderscheidende vermogen. Dit kan worden bereikt door goed na te denken over: materiaalgebruik, productietechnieken, milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, economische aspecten, trends in de branche, concurrentiepositie, distributiemogelijkheden, etc. Nu het idee commercieel voldoende gefundeerd is, kan de vertaalslag worden gemaakt naar productontwerp. Maar voordat er geschetst wordt, worden eerst de uitgangspunten helder in kaart gebracht in een Programma van Eisen (PVE). In het PVE staat omschreven waaraan het product moet voldoen op functioneel- , productietechnisch- en commercieel niveau. Welke eisen stellen gebruikers aan het product? Aan welke normen moet het product voldoen? In welke aantallen wordt het product geproduceerd? Hoeveel mag er geïnvesteerd worden in productiegereedschap? Met de antwoorden op onder andere deze vragen, vormt het PVE de input voor het ontwerpproces en is tevens communicatiemiddel voor alle betrokken partijen.

Gebruikte Tools:

 • - Concurrentieanalyse
 • - Marktanalyse
 • - Gebruiksonderzoek
 • - Trendonderzoek
 • - Vormgevingsonderzoek
 • - Functie-waarde analyse

Conceptfase

In de conceptfase worden de ideeën uitgewerkt tot diverse concepten. Omdat nu nog niet helemaal duidelijk kan worden vastgesteld of het concept een succes wordt, kies ik er meestal voor om drie verschillende concepten ontwikkelen. Bovendien vergroot het hebben van meerdere concepten het inzicht in de concepten omdat je bezig bent met de ontwikkeling van specifieke eigenschappen per concept. In de conceptfase moet al redelijk gedetailleerd worden gekeken naar functionaliteit, vorm en fabriceerbaarheid. De drie concepten verschillen van elkaar in uiterlijke of functionele kenmerken. Met testmodellen (functioneel- of vormmodellen) kunnen bepaalde eigenschappen onderzocht worden in deze fase. Uiteindelijk hebben we 2 of 3 concepten die we op hun kenmerken en prestaties gaan waarderen en vergelijken, om zodoende tot een besluit te komen voor het beste concept waar iedereen voor wil gaan.

Gebruikte Tools:

 • - Brainstorm
 • - Schetsen
 • - Materiaalonderzoek
 • - Productietechnieken onderzoek
 • - Proefmodellen
 • - Visuele Presentatie van concepten
 • - Evaluatie Concepten

Detaillering

Pas als het beste concept volledig is getoetst en het werkingsprincipe voldoende geverifieerd is, wordt begonnen met de uitontwikkeling van het product. Met behulp van 3D software wordt het product gemodelleerd in CAD, waarover iedere millimeter van het product wordt nagedacht. Alle productdetails komen hierbij samen: van de definitieve afmetingen van de vorm, materiaalkeuze en de (on)mogelijkheden van de productietechniek, tot de kleurstelling en oppervlaktestructuur van het product. Met het verkregen 3D model, kunnen vervolgens fotorealistische visualisaties of virtuele sterkteberekeningen worden gemaakt, om potentiele investeerders te overtuigen van het productidee. Daarnaast kan het 3D model gebruikt worden om rapid prototypes te maken, zodat het product functioneel en op ware schaal getest kan worden, alvorens er geïnvesteerd moet worden in productiegereedschap.

Gebruikte Tools:

 • - Sterkteberekeningen
 • - Bepalen materialen en productiemethoden
 • - 3D CAD modellering
 • - Kostprijsbepaling
 • - Visualisaties
 • - Renders
 • - Prototype
 • - Funtionele testen
 • - Gebruikstesten
 • - Evaluatie

Realisatie

Nadat het prototype uitgebreid is getest en goedgekeurd, kan het product klaargestoomd worden voor productie. Het product wordt nauwkeurig geanalyseerd op maakbaarheid en montage. Uiteindelijk worden alle productiedetails zoals lossingshoeken, maatvoering en toleranties vastgelegd in een technisch tekeningenpakket.